CRM za zdravstveni turizam

U sklopu projekta KK.03.2.1.19.0700 “CRM za zdravstveni turizam” po Pozivu “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2” sklopili smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo , inovacije i investicije (PT2) ukupne vrijednosti projekta od 155.000,00 kn, od čega 100.750,00 kn sufinancira  Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim projektom omogućili smo nabavu i implementaciju CRM softvera sa serverom i Windows operativnim sustavom koji nam je osigurao učinkovitiju organizaciju i integraciju svih procesa iz segmenta pružanja usluga zdravstvenog turizma, osobito pacijentima iz zemalja EU, poboljšao komunikaciju s pacijentima i osigurao efikasniju organizaciju svih aktivnosti i zadataka uz praćenje izvršenja istih u svakoj fazi pružanja usluge pacijentu. CRM softver omogućio je našim zaposlenicima učinkovitiju komunikaciju s pacijentima, te povećanje osobne radne uspješnosti, a ordinaciji unapređenje poslovanja. U ovaj projekt uložili smo 54.250,00 kn vlastitih sredstava, unaprijedili najmanje pet poslovnih procesa, povećali broj zaposlenika te predviđamo daljnji porast zapošljavanja, povećali prihode u iznosu od najmanje 13% i unaprijedili produktivnost poslovanja.

Projekt smo proveli u periodu od 18. lipnja do 18. prosinca 2020. godine, a tijekom provedbenog perioda uspješno smo implementirali CRM softver, realizirali postavljene ciljeve i postigli očekivane rezultate.

Poveznice na relevantne internetske stranice:

Kontakt osoba za više informacija o projektu i njegovoj provedbi je dr. med. dent. Ivan Hurčak.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalani razvoj.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Ordinacije dentalne medicine Ivan Hurčak dr. med. dent..