Politika privatnosti

Ordinacija dentalne medicine Ivan Hurčak dr.med.dent.. (dalje u tekstu: DIPC) vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka daje osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Molimo da pažljivo pročitate tekst u nastavku te nam se, u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, kao voditelju obrade javite na

Ordinacija dentalne medicine
Ivan Hurčak dr.med.dent.
Jaruščica 1 a
tel:
 +385 1 5578 012,
e-mail: ihurcak@gmail.com

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nužni za proces ugovaranja naših usluga, koji su određeni zakonskim propisima te one koje nam Vi izričito učinite dostupnima (npr. prilikom naručivanja ili ugovaranja naših usluga ili upitom putem maila ili prilikom posjete našim internetskim stranicama ili prilikom dostave zamolbe za zapošljavanje) čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u navedene svrhe.

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 18 godina, privolu daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta). Usluge koje pružamo namijenjene su i djeci i odraslima, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 18 godina, stoga savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu i mlade do 18 godina poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

DIPC koristi Vaše osobne podatke isključivo u svrhu za koje ste nam ih učinili dostupnima, s ciljem da Vam se omogući pristup potrebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Vaše osobne podatke učiniti ćemo dostupnima trećim osobama ukoliko za to postoji zakonska osnova, odnosno opravdani zahtjev ovlaštenog tijela, te ukoliko ste nam za to dali posebnu suglasnost.

Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe pružanja dentalne zdravstvene skrbi, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

 • Web stranica

Pristup internetskoj stranici www.dipc.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

Prilikom pregledavanja internetskih stranica, DIPC ne prikuplja vaše osobne podatke kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i slično. Prilikom posjete internetskoj stranici DIPC-a vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Na određenim mjestima unutar internetskih stranica („kontakt“) prikupljamo vaše osobne podatke (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu,) koje nam dajete tako što ispunite predmetni upitnik na internetskoj stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na vaše upite, pružanje informacija na vaš zahtjev i evidencije korisnika internetske stranice, a nužni su da bismo vam odgovorili na vaš upit i pružili uslugu. U tom slučaju, kada upisujete svoje osobne podatke u za to predviđeno mjesto na internetskim stranicama, potvrđujete i dajete svoj pristanak da se s vaše strane dani osobni podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje DIPC-u te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu informiranja javnosti o uslugama u okviru registrirane djelatnosti.

 • Automatizirana obrada

Neki se podaci (poput vrste internetskoga preglednika, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa našim internetskim stranicama isključivo sumarno i anonimno. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naših internetskih stranica.

 • Sigurnost

Kako bi osigurali sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima podatke štitimo od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici kao i naši ugovorni partneri obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se uputa za rad s osobnim podatcima na siguran način. Također, koristimo najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka i spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka.

Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

 • Rok pohranjivanja

Vaše osobne podatke ćemo pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje ih obrađujemo, a kriterij za određivanje tog vremena upravo je svrha njihova prikupljanja, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koji nas obvezuje na točno određeno vrijeme čuvanja vaših osobnih podataka.

 • Prava korisnika

Vi odlučujete koje nam podatke o sebi želite učiniti dostupnim. U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • pravo na pristup podatcima koji se odnose na vas,
 • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,
 • brisanje osobnih podataka (osim ukoliko ne postoji zakonska osnova za čuvanje),
 • ograničenje obrade osobnih podataka,
 • povlačenje suglasnosti za obradu podataka.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu: Agenciji zaštitu osobnih podataka,Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr .

U slučaju korištenja bilo kojeg prava dostavite nam zahtjev, pritužbu, upit ili obavijest u pisanom obliku na adresu:

Ordinacija dentalne medicine
Ivan Hurčak dr.med.dent.
na telefon:
+385 1 5578 012,
ili e-mail: ihurcak@gmail.com

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/pritužba/upit/obavijest bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 • Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na našim web stranicama pronaći ćete poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim stranicama ili portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila. Na našim stranicama možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

 • Obavijest o promjenama

Ovaj dokument o postupanju s osobnim podacima redovno se ažurira, a njegova najnovija verzija uvijek je dostupna na internetskoj stranici DIPC-a.

Ova pravila su zadnji put izmijenjena 06. 04. 2020. godine.