Endodoncija

Endodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem  korijenskih kanala zuba tj. liječenjem  mekih tkiva zuba. Zubna pulpa se sastoji  od krvnih i limfnih žila, živca i vezivnog tkiva. Kada se pulpa upali javlja se bol zuba jer je karijes razorio zub i došao do pulpe.  Zub se mora liječiti kako bi se sačuvao u čeljusti i izbjeglo vađenje zuba.

Zub se liječi vađenjem inficirane pulpe, čišćenjem i dezinfekcijom korijenskih kanala, te punjenjem istih pomoću umjetnog materijala. Tretman se vrši pomoću sofisticiranog  aparata koji osigurava visoku preciznost rada i omogućuje obavljanje tretmana u samo jednoj posjeti. Ako se takav zub ne liječi upala se širi na kost, stvara se upalni proces oko vrha korijena, odnosno granulom.

Strojna endodoncija

STROJNA ENDODONCIJA  najnaprednijim uređajem kojim radimo u našim ordinacijama  ima brojne prednosti za pacijenta:

  • Bezbolni zahvat i mnogo brži završetak liječenja zuba
  • Minimalno invazivna tehnika– nema nepotrebnog gubitka dentinskog dijela zuba
  • Temeljito – inficirani dentin se uklanja rotacijom strojnog instrumenta sa svih stjenki korijenskog kanala
  • Sigurno- nema straha od probijanja dentinskog zida i loma
  • Precizno – uređaj signalizira kada smo došli do vrha korijena. Na taj način smanjena je mogućnost nedovoljne ili prekomjerne obrade korijenskog kanala (prekratko punjenje kanala ili punjenje preko vrha korijenskog kanala)
  • Mogućnost obrade jako zavijenih i teško prohodnih kanala – zahvaljujući posebnoj tehnologiji izrade, iglice koje se koriste za strojnu obradu kanala su dodatno savitljive i otpornije od klasičnih ručnih iglica što omogućuje obradu izrazito zavijenih i gotovo neprohodnih kanala.

Veliku novost u endodonciji predstavlja mogućnost dodatne dezinfekcije korijenskih kanala pomoću lasera, što se izvodi nakon što su kanali počišćeni, a neposredno prije samog punjenja korijenskih kanala.

Po završetku liječenja, preporuča se zub opskrbiti nadogradnjom (ovisno o opsegu destruiranosti krune zuba), te plombicom ili krunicom.

Slika prikazuje zub dolje lijevo 6 sa jako zavinutim kanalima.
Ovdje vidimo primjer kako se stojnom endodoncijom zub može brzo, bezbolno, sigurno i temeljito izliječiti.