Uspavljivanje

U današnje vrijeme uz moderni pristup pacijentima čija nam je dobrobit na prvom mjestu nema više razloga za izbjegavanje posjeta dentalnom centru zbog nepremostivog straha od stomatologa.

U našem dentalnom centru pacijentima omogućujemo da „prespavaju“ put do novog osmijeha i obave većinu dentalnih zahvata u jednom danu.
Radi se o specijalnoj vrsti anestezije prilagođenoj baš za dentalne zahvate kada se lijekovi ubrizgavaju intravenskim putem.
Uz monitoriranu intravensku analgo–sedaciju koja je sigurna i vrlo učinkovita metoda, pacijent je u stanju smirenosti i smanjene svjesnosti. Za vrijeme zahvata pacijent je pod potpunim nadzorom iskusnog dr. med. univ. mag. med. specijalista anesteziologije, reanimatologijje i intezivne medicine te anesteziološkog tehničara koji su uz iskusnog dr. med. dent. MSc of Oral implantology i asistente i čine savršen usklađeni tim.

Dentalni implantološko protetski centar Hurčak je učinio dodatni korak za sigurnost i zdravlje svojih pacijenata akvizicijom najmodernijeg defibrilator/monitora ARGUS PROLIFE CARE2 tvrtke SCHILLER, vodećeg proizvođača takve medicinske opreme u svijetu.

Defibrilator/monitor je uređaj koji se koristi za praćenje vitalnih funkcija pacijenta u zahvatima u kojima se koristi anestezija, a prate EKG, saturacija ( zasićenost kisika u krvi ) i neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, što su krucijalni medicinski parametri tijekom operativnog zahvata.

Monitorirana intravenska analgo-sedacija ima dvostruku korist kako za doktora dentalne medicine i implantologa tako i za pacijenta. Olakšava se rad doktoru jer pacijent surađuje, nema straha i boli, a ujedno se može u jednom danu obaviti više zahvata bez nelagode.

Monitorirana intravenska analgo-sedacija je idealna za sve stomatološke zahvate i za zahvate koji duže traju. Također je idealna za pacijente koji teže podnose bol i lokalna anestezija im nije dovoljna ili imaju nepremostiv strah od stomatoloških zahvata. Pacijent više nema straha, nije svjestan vremena i ne smetaju mu zvukovi. Da bi pacijent bio podvrgnut mora biti zdrav ili mora imati sistemske bolesti pod kontrolom.

Monitorirana intravenska analgo-sedacija počinje primjenom lijekova intravenskim putem 10 minuta prije stomatoloških zahvata i nastavlja se tokom cijelog zahvata. Pacijent cijelo vrijeme zahvata samostalno diše. Osjećaj pospanosti prestaje otprilike nakon 20 minuta. Pacijent je pod nadzorom cijelog stručnog tima još otprilike1 sat nakon zahvata zbog mogućih vrtoglavica te nakon toga može uz pratnju ići kući. Pacijenti ne smiju nakon zahvata taj dan upravljati motornim vozilom.

Najčešći zahvati kod kojih je primjenjiva monitorirana intravenska analgo-sedacija su kod oralne kirurgije, implantologije- All on 4 i All on 6 zahvati, kod osoba koje imaju nagon za povraćanjem i kod pacijenata koji se izrazito boje.