Digitalno vođena implantologija

Velikom napretku na području dentalne medicine pomogla je digitalizacija.

Kako bi pacijentima ponudili još bolje i preciznije rješenje nakon detaljne CBCT 3D dijagnostike i skeniranja planira se idealan položaj implantata uz pomoć 3D vođene implantologije.

Pomoću posebnog programa planira se najbolji položaj za ugradnju implantata  uzimajući u obzir gustoću, visinu i širinu kosti. Nakon planiranja pomoću 3D printera printamo kiruršku šablonu za potpuno vođenu implantologiju.

Prednosti za pacijenta su :

  • skraćeno vrijeme zahvata
  • maksimalna preciznost
  • sigurnost i predvidljivost zahvata
  • minimalno vrijeme oporavka
  • u potpunosti bezbolno ( monitorirana intravenska analgo -sedacija / anestezija)
  • kvaliteta, stabilnost i dugotrajnost konačnog rada