IMPLANTOLOŠKA KNJIŽICA

Jamčimo Vam upotrebu samo vrhunskih materijala, originalnost i kvalitetu rada.

Personalizirana implantološka knjižica sadrži specifikaciju ugrađenih implantata, datum, poziciju ugradnje implantata i jedinstveni serijski broj implantata uz detaljne upute pacijentima nakon ugradnje. Ukoliko se nađete bilo gdje u svijetu, doktor dentalne medicine kojeg ćete posjećivati će imati sve informacije o ugrađenim implantatima. Implantološka knjižica predstavlja doživotno jamstvo na ugrađene implantate.