Monitorirana intravenska analgo-sedacija

U današnje vrijeme uz moderni pristup pacijentima čija nam je dobrobit na prvom mjestu nema više razloga za izbjegavanje posjeta dentalnom centru zbog nepremostivog straha od stomatologa.

U našem dentalnom centru pacijentima omogućujemo monitoriranu intravensku analgo- sedaciju kada se lijekovi ubrizgavaju intravenskim putem.

Prema iskustvima struke ova vrsta  monitorirane intravenske analgo- sedacije se smatra najsigurnijom i najučinkovitijom.

Uz monitoriranu intravensku analgo- sedaciju  koja je sigurna i vrlo učinkovita metoda, pacijent je  u stanju smirenosti i smanjene svjesnosti pod potpunim nadzorom iskusnog anesteziologa.

Monitorirana intravenska analgo- sedacija  ima dvostruku korist kako za doktora dentalne medicine i implantologa tako i za pacijenta.

Olakšava se rad doktoru jer pacijent surađuje, nema straha i boli, a ujedno se može u jednom danu obaviti više zahvata bez nelagode.

Monitorirana intravenska analgo- sedacija je idealna za sve stomatološke zahvate i za zahvate koji duže traju. Također  je idealna za pacijente koji teže podnose bol i lokalna anestezija im nije dovoljna ili imaju nepremostiv strah od stomatoloških zahvata. Pacijent više nema straha, nije svjestan vremena, ne smetaju mu zvukovi, ali izgleda budno i svjesno, odgovara na pitanja i otvara oči na zahtjev.

Da bi pacijent bio podvrgnut  mora biti zdrav ili mora imati sistemske bolesti pod kontrolom.

Monitorirana intravenska analgo- sedacija počinje primjenom lijekova intravenskim putem 10 minuta prije stomatoloških zahvata i nastavlja se tokom cijelog zahvata. Pacijent cijelo vrijeme samostalno diše i može komunicirati s okolinom. Postoji mogućnost da se kasnije neće sjećati cijelog zahvata. Osjećaj pospanosti prestaje otprilike nakon 20 minuta. Pacijent je pod nadzorom cijelog stručnog tima još otprilike pola sata nakon zahvata zbog mogućih vrtoglavica te nakon toga može uz pratnju ići kući. Pacijenti ne smiju nakon zahvata upravljati motornim vozilom.

Najčešći zahvati kod kojih je primjenjiva monitorirana intravenska analgo-sedacija  su kod oralne kirurgije,  implantologije- All on 4 i All on 6 zahvati, kod osoba koje imaju nagon za povraćanjem i kod pacijenata koji se izrazito boje.